ซีพี ออลล์ จัดสัมมนา “เพื่ออนาคตการศึกษาไทย 2016”

By | December 5, 2015

DSC_0989ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย มุ่งเน้นนโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน จัดเวทีสัมมนาวิชาการครั้งใหญ่ ซีพี ออลล์ เอดดูเคชั่น 2016  “เพื่ออนาคตการศึกษาไทย 2016” พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฎิบัติงานในสถานประกอบการจริงให้กับเยาวชนไทยได้เข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ โดยได้สนับสนุนการศึกษากว่า 12,000 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาท มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี

 

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการก่อตั้งสถาบันการศึกษา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PTC) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) โดยสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่งนี้ได้เปิดสอนในรูปแบบของการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฎิบัติงานจริง เพื่อผลิตเยาวชนให้เข้าใจโลกของการทำงานและประสบความสำเร็จในการทำงานจริง อันเกิดจากการบ่มเพาะความพร้อมทางวุฒิภาวะที่ถูกสั่งสมมาตั้งแต่ขณะเรียน การได้เห็นโลกของการทำงานที่แท้จริงคือสิ่งที่ ซีพี ออลล์ มีความภูมิใจที่มีส่วนช่วยให้ประเทศชาติในการผลิตและพัฒนานักเรียนมืออาชีพให้กับสังคม

“โดยตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้มอบทุนการศึกษาเป็นเงินมูลค่ารวมแล้วกว่า 1,100 ล้านบาท และสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดไปแล้วกว่า 12,000  คน  ซึ่งทุกคนจบแล้วได้งานทำ  100 เปอร์เซ็นต์  ซีพี ออลล์  จึงมุ่งมั่นสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ สู่สังคม และพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามนโยบายด้านการตอบแทนสังคมของบริษัท คือ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน” นายก่อศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “อนาคตการศึกษาไทย ก้าวไกลด้วย Work-based Education” โดยมี รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM), ดร.ประชาคม จันทรชิต  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ฯ (PTC) ร่วมเสวนา

พร้อมทั้งมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ร่วมงาน สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนในสาขาธุรกิจค้าปลีกที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์ โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นหนึ่งในนโยบายซีเอสอาร์ด้านส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนของซีพี ออลล์