ทุกสิ่งสรรพล้วนไม่เที่ยง ในนิทรรศการ Phenomenon of Universal Truth

By | January 21, 2016

Arising . . . Passing Awayก้อย อาร์ต แกเลอรี่ นำเสนอนิทรรศการศิลปะPhenomenon of Universal Truth” โชว์ผลงานเดี่ยวชุดล่าสุดรับปีใหม่ของ ผศ.ธำรงค์ศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล อาจารย์หนุ่มหัวใจศิลป์จากรอบรั้วศิลปากร สะท้อนสัจธรรมความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆ ในโลกจากประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติวิปัสสนาสมาธิ ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

 

Phenomenon of Universal Truth” การแสดงผลงานของ ผศ.ธำรงค์ศักดิ์ ถ่ายทอดประสบการณ์ทางสภาวะความรู้สึกอันหลากหลายซึ่งได้ค้นพบจากวิปัสสนากรรมฐาน หนทางสู่ความสุขอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ผ่านเส้น สี ลาย จุด ของศิลปะแบบนามธรรมบนผืนผ้าใบ ที่สะท้อนให้เห็นปรัชญาและความจริงแท้ในชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง เมื่อจิตเข้าสู่สมาธิก็ทำให้เกิดปัญญา รับรู้ตามความจริงที่เกิดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเย็น ร้อน อ่อน แข็ง สั่น ไหว เจ็บ ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เมื่อเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป

 

เรียนรู้สัจธรรมความไม่แน่นอนของชีวิตผ่านประสบการณ์ของศิลปินในนิทรรศการ Phenomenon of Universal Truth” ซึ่งจะจัดแสดง ณ ก้อย อาร์ต แกเลอรี่ 245 ซอยสุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2559 (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 11.00 – 19.00 น. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 662 3218