ตามล่าหาความสุข ในนิทรรศการ The Pursuit of Happiness

By | March 22, 2016

An Awakeningก้อย อาร์ต แกเลอรี่ นำเสนอนิทรรศการศิลปะ The Pursuit of Happiness” โชว์ผลงานเดี่ยวชุดล่าสุดของ ไชยวัฒน์ กุดาพันธ์ ถ่ายทอดสัจธรรมการดำรงอยู่ของมนุษย์ผ่านงานประติมากรรมอันโดดเด่น ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม ถึง 30 เมษายน ศกนี้

 

The Pursuit of Happiness ” การแสดงผลงานประติมากรรมรูปแบบต่างๆ ของ ไชยวัฒน์ กุดาพันธ์  สะท้อนหลากหลายอารมณ์ของมนุษย์เมื่อเกิดมาต้องพบเจอ ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความทุกข์ ความรัก ซึ่งเรื่องราว ประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายล้วนแล้วแต่เกิดจากการกระทำของตน โดย ไชยวัฒน์เชื่อว่าการจะค้นพบกุญแจแห่งความสุขที่แท้จริงนั้นต้องฟันฝ่าอุปสรรคทางด้านอารมณ์และจิตใจไปให้ได้เสียก่อน

 

ประติมากรรมชุดนี้ บอกเล่าถึงสัจธรรมความไม่เที่ยงของชีวิตมนุษย์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และโลกธรรม 8 หรือ ธรรมชาติของโลกที่มนุษย์ต้องประสบ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมยศ เสื่อมลาภ นินทา และ ทุกข์ ซึ่งศิลปินต้องการให้ข้อคิดว่าแท้จริงแล้วทุกสิ่งล้วนอยู่ที่ใจ ซึ่งการจะค้นพบความสุขที่แท้จริงก็เพียงแค่กลับมามองที่ตัวเรา เฝ้าตามดูและประคองจิตของเรามิให้ซัดส่าย ซึ่งหากเราข้ามผ่านไปได้เราก็จะตื่นรู้และแข็งแรง

 

ค้นหาสัจธรรมและความสุขที่แท้จริงผ่านประสบการณ์ของศิลปินในนิทรรศการ The Pursuit of Happiness” ซึ่งจะจัดแสดง ณ ก้อย อาร์ต แกเลอรี่ 245 ซอยสุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม –     30 เมษายน 2559 (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 11.00 – 19.00 น. สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 662 3218