ลีดบิซิเนส จับมือมหาวิทยาลัยคอแนล มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

By | March 6, 2016

AOT2บริษัท ลีดบิซิเนส จำกัด สถาบันให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารด้วยมาตรฐานระดับโลก ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มไอวีลีก (Ivy League Universities) มีความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีความเป็นเลิศทางวิชาการที่ยอดเยี่ยม ก่อตั้งมากว่า 150 ปี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในลำดับต้นของการจัดอันดับทั้งในสหรัฐฯ และระดับโลก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำของหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เมื่อเร็ว ๆ นี้

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และประธานกิตติคุณบริษัท ลีดบิซิเนส กล่าวในพิธีมอบเข็มและประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ว่าสำหรับหลักสูตรที่ได้มีการอบรมเสร็จสิ้นไปแล้วนี้ ประกอบด้วย โครงการ Airport Management Development Program (AMDP) ซึ่งจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงานผู้มีศักยภาพ (High Potential) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โครงการ Executive Leadership Development Program และโครงการ Leadership Development Program ให้กับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทย จำกัด โดยทั้งสองหลักสูตรทางลีด บิซิเนส และทางมหาวิทยาลัยคอแนล ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินการของแต่ละองค์กร

โดย ลีดบิซิเนส มีความตั้งใจในการหาหลักสูตรที่ทันสมัย และให้การช่วยเหลือผู้บริหารในยุคปัจจุบันให้พร้อมสำหรับอนาคต ผลักดันให้ผู้บริหารขององค์กรได้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ และแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมองการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ จากวิทยากรจากสถาบันชั้นนำระดับโลก ทั้งยังผลักดันให้พนักงานใช้ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำพาองค์กรมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย สำหรับในปีที่ผ่านมา ลีดบิซิเนสได้พัฒนาผู้บริหารกว่า 300 คน และในปีนี้ก็มีโครงการหลักสูตรเพิ่มอีกมากมาย ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารไทย

บริษัท ลีดบิซิเนส บริษัทชั้นนำในการพัฒนาบุคลากรระดับบริหารมาตรฐานโลก ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพนักบริหารในประเทศไทย เพิ่มวิสัยทัศน์และความสามารถในการเป็นผู้นำในการบริหาร เพื่อให้นักบริหารสามารถขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย เติบโตทัดเทียมนานาประเทศ