โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย รุกหนัก เอาใจคนรักสุขภาพและความงาม เปิดศูนย์ชะลอวัย ไทย-ฟิลอส และ ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา

By | March 6, 2016

IMG_4937เมื่อเร็วๆนี้ โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ได้ทำการเปิด “ศูนย์ชะลอวัย       ไทย-ฟิลอส และศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและฟิตเนส” โดยมี รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ (แถวหน้า, คนที่ 3     จากขวา) ประธานกรรมการ กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมด้วย ผศ.พญ. สายสุณี วนดุรงค์วรรณ (แถวหน้า, คนที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และ             นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (แถวหน้า, คนที่ 4 จากขวา) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน   เปิดงาน ณ ศูนย์ชะลอวัยไทย-ฟิลอส บริเวณอาคาร 3 ชั้น 2 ของโรงพยาบาล

ภายในศูนย์ฯ ประกอบไปด้วย ศูนย์สุขภาพและความงามไทย-ฟิลอส, ศูนย์ชะลอวัย,                 ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและฟิตเนส, การแพทย์แผนไทย, การแพทย์แผนจีน รวมไปถึงศูนย์สุขภาพ ที่เปิดให้บริการอย่างครบวงจร พร้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของคนรักสุขภาพ           และความงาม