SPU : ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แล้ววันนี้…!

By | March 22, 2016

ok-ส่งข่า-ป.โท-รับสมัคร-โลจิสติกส์-Ad_Logistics_A4_update1-3-59มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

หลักสูตร 1 ปี 36 หน่วยกิต เลือกแผนการเรียนได้ดังนี้

Academic Researcher(แผน ก1)  สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย

Researcher (แผน ก2)                  สำหรับนักวิจัย

Regular (แผน ข)                         สำหรับบุคคลทั่วไป

 

NEW!

Cooperative Program   สำหรับผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา หรือทำงานประจำ

สหกิจระดับบัณฑิตศึกษา  สำหรับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป

 

Executive Program           สำหรับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป

หลักสูตรปริญญาโทและประกาศนียบัตรด้านโลจิสติกส์ LQSPU

ภายใต้ความร่วมมือกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

 

พิเศษ! ทุนส่วนลด 20%*

สำหรับสมาชิกของหน่วยงานที่ทำ MOU

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย

สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต

สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย

สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

เงื่อนไขเป็นไปตามข้อก????ำหนดของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

เรียนรู้จริง ทำงานจริง แก้ปัญหาจริง ณ สถานประกอบการ

สนใจติดต่อ 02-579-1111 ต่อ 3025, 4197 สายตรง 081-297-99322

* เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

# มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #SPU #Dek59