การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA แนะความปลอดภัย “9 วิธี สำหรับรับมือพายุฤดูร้อน”

By | May 21, 2016
9-วิธี-W1นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด จากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมเป็นประจำทุกปี ซึ่งมักจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรงและลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จึงขอแนะนำการเตรียมความพร้อม เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้
    1. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่ติดตั้งภายในอาคารและบริเวณกลางแจ้งหรือนอกตัวอาคารบ้านเรือน
    2. ตรวจซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เสาอากาศโทรทัศน์ต้องติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง
    3. ติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ป้องกัน แผงเมนสวิตช์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
    4. เมื่อตัวเปียก พื้นแฉะ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อนและยืนบนพื้นที่แห้งและเป็นฉนวน
    5. เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง งดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวในขณะที่มีพายุฝน เช่น โทรทัศน์และโทรศัพท์ (นอกจากมีกรณีฉุกเฉิน)
    6. อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่า
    7. อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุหรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า
    8. ตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์ วิทยุ หรือพบเห็นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีสภาพชำรุดไม่แข็งแรงโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการโค่นล้ม
    9. หากประสบเหตุวาตภัย ให้รีบปิดเบรกเกอร์เมนใหญ่หรือปลดคัทเอาท์สวิตช์ทันทีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน
 หากประชาชนพบเห็นเสาล้ม สายไฟฟ้าขาด กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ในท้องที่ของท่านหรือโทร.1129 PEA Call Center ศูนย์บริการข้อมูล ผู้ใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง