คาลเท็กซ์ เทครอน ใหม่ เสริมพลังเต็มสูบ ขับเคลื่อนลื่นไหล พร้อมปกป้องเครื่องยนต์ ด้วยเทคโนโลยี คลีน แอนด์ ไกลด์

By | May 21, 2016
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คาลเท็กซ์ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลก เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถ โดยล่าสุดได้แนะนำน้ำมันคาลเท็กซ์ เทครอน สูตรใหม่ จากเทคโนโลยี คลีน แอนด์ ไกลด์  (Clean & Glide Technology) ที่คิดค้นมาเพื่อทำความสะอาดและปกป้องพื้นผิวโลหะภายในเครื่องยนต์ โดยช่วยลดแรงเสียดทาน และลดการสึกหรอของชิ้นส่วนที่สำคัญของเครื่องยนต์ เพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องเครื่องยนต์ เติมเต็มประสบการณ์แห่งความสุขในการขับรถอย่างลื่นไหลเต็มพลัง พร้อมประหยัดน้ำมันได้มากยิ่งขึ้น

น้ำมันคาลเท็กซ์ เทครอน ใหม่ ได้ผ่านการวิจัยพัฒนา เพื่อเสริมคุณสมบัติและประสิทธิภาพต่อยอดจากส่วนผสมเทครอน  อันเป็นเอกสิทธิ์ของเชฟรอนที่ได้รับการยอมรับในพลังสะอาดเหนือชั้นและประสิทธิภาพการปกป้องเครื่องยนต์จากทั่วโลก โดยทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญได้ทดสอบอย่างเข้มงวดทั้งในห้องทดลองและการใช้งานจริงรวมกว่า 600,000 กิโลเมตร เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่เหนือกว่าของเทครอนสูตรใหม่

คุณอรพินท์ จั้ง ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “คาลเท็กซ์” เปิดเผยว่า “ทางบริษัทฯ ได้ทำการทดสอบเพื่อยืนยันศักยภาพของน้ำมันคาลเท็กซ์ เทครอน ใหม่ ในการปกป้องพื้นผิวโลหะภายในเครื่องยนต์ โดยใช้การทดสอบด้วยวิธี High Frequency Reciprocating Rig (HFRR) โดยประยุกต์จากวิธีการทดสอบคุณสมบัติการหล่อลื่นของน้ำมันดีเซล เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการหล่อลื่นของน้ำมัน
คาลเท็กซ์ เทครอน ใหม่ โดยผลจากการทดสอบเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรเดิมด้วยการใช้ตัวอย่างน้ำมันที่ผลิตในเอเชียแปซิฟิค และ แอฟริกาใต้ พบว่า น้ำมันคาลเท็กซ์ เทครอน ใหม่ ที่ผลิตจากเทคโนโลยี “คลีน แอนด์ ไกลด์” สามารถลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ 38% และลดแรงเสียดทานได้ 41% ซึ่งถือเป็นประเด็นที่สำคัญเนื่องจากน้ำมัน คาลเท็กซ์ เทครอน ใหม่ ได้คิดค้นมาเพื่อลดแรงเสียดทานในบริเวณกระบอกสูบส่วนบนโดยทันที และเมื่อใช้เทคโนโลยี “คลีน แอนด์ ไกลด์” อย่างต่อเนื่องจะช่วยสะสมสารลดแรงเสียดทานในอ่างน้ำมันเครื่อง เพื่อทดแทนส่วนที่ถูกใช้ไปในการขับขี่รถยนต์  จากการทดสอบด้วยการจำลองกระบวนการสะสมสารเทครอนในน้ำมันเครื่อง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของเทคโนโลยี “คลีน แอนด์ ไกลด์” ในการเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันได้ถึง 3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเทครอนสูตรเดิม”
“คาลเท็กซ์ มิได้หยุดยั้งในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำมัน  เพื่อตอบโจทย์การใช้งานและเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันคาลเท็กซ์ เทครอน ใหม่  ที่สามารถช่วยดูแลปกป้องเครื่องยนต์  เติมเต็มพลังขับเคลื่อน และประหยัดน้ำมันด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าของเทคโนโลยี “คลีน แอนด์ ไกลด์” ที่พร้อมให้คุณพิสูจน์วันนี้ที่สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ทั่วประเทศ” คุณอรพินท์กล่าว
*****

เกี่ยวกับเชฟรอน
เชฟรอน คือหนึ่งในบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีบริษัทในเครืออยู่ทั่วโลก ความสำเร็จของบริษัทถูกขับเคลื่อนโดยความคิดสร้างสรรค์และพันธะสัญญาของพนักงานทุกคน ที่จะร่วมกันสรรสร้างเทคโนโลยีใหม่ของโลก เชฟรอนเกี่ยวข้องกับทุก ๆ ด้านของธุรกิจพลังงาน เริ่มจากการขุดเจาะ ผลิต และขนส่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ นำไปกลั่น ทำการตลาดและจัดส่งเชื้อเพลิง รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน นอกจากนี้ เรายังผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี การผลิตกระแสไฟฟ้า การนำพลังงานใต้ธรณีมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาวิจัยค้นคว้าการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนทำการพัฒนาการหาแหล่งพลังงานสำหรับอนาคต รวมถึงพลังงานชีวภาพอีกด้วย เชฟรอนมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซาน รามอน รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.chevron.com

เกี่ยวกับบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
บริษัท เชฟรอน(ไทย) จำกัด ชื่อเดิมคือ บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัทเชฟรอนคอร์ปอเรชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 โดยให้บริการน้ำมันคุณภาพภายใต้ตรา “คาลเท็กซ์” แก่ลูกค้าชาวไทยและลูกค้าเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยมานานกว่า 67 ปี บริษัทฯ  จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหลากชนิด ประกอบด้วย น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล์ น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์และน้ำมันอากาศยาน นอกจากนี้ ยังจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง อาทิ น้ำมันเครื่องตระกูลเดโล่สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล และน้ำมันเครื่องตระกูลฮาโวลีน สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นสำหรับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย