รู้จักงาน InterCare Asia 2016 เตรียมความพร้อมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ

By | May 21, 2016

intercare_2016หันหน้ามองไทย แลหลังมองโลก มีหลาย ๆ อย่างเปลี่ยนไป ที่เห็นชัดๆ ก็คือเทคโนโลยีที่นับวันก็ถูกพัฒนาจนบางครั้งเราๆท่านๆ ก็ไม่สามารถตามให้ทันได้ แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท และช่วยอำนวยความสะดวกแล้ว ในฐานะผู้ใช้งาน ก็คงต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไป เมื่อมองย้อนดูบ้านเรา และเพื่อนบ้านในหลายๆประเทศ พบว่าประชากรที่อยู่ในวัยทำงานเปลี่ยนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทยที่อีกราว 6-7 ปีข้างหน้าก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ฉะนั้นลูกหลานคนใกล้ชิดคงต้องมองดูลู่ทางในการดูแลบุพการีของท่าน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการดูแล หรือ เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกก็ตาม  อีกด้านหนึ่งคือผู้ประกอบการที่สามารถมองหาโอกาสทางธุรกิจจากการเกิดขึ้นของสังคมผู้สูงอายุ ทั้งธุรกิจบริการผู้สูงอายุ หรือที่รู้จักกันในนามเนอสซิ่งโฮม (Nursing Home) หรือผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ อาทิ อาหาร เครื่องดืม รวมไปถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้วย

6-7 ปีไม่ได้ไกลที่จะเตรียมความพร้อมเลย งานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2016 (InterCare Asia 2016) งานแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการด้านสุขภาพ เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า (Innovation for Social Equality) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งในแง่ของผู้บริโภค และผู้ประกอบการ รวมถึงมิติทางสังคม ที่ได้รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการจากหลายๆประเทศไว้ที่นี่ด้วย อาทิ ไลบราเตอร์ (Liberator) จากประเทศออสเตรเลียที่นำซอฟต์แวร์สำหรับช่วยพูดคุยสื่อสารกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการฟัง รวมถึงผู้พิการที่มีความบกพร่องทางการฟัง, แลป รีแฮบ (Lab Rehab) จากประเทศสิงคโปร์นำอุปกรณ์ช่วยบำบัดร่างกายมาจัดแสดง เป็นต้น
สำหรับเรา ๆ ท่าน ๆ ที่ถือเป็นผู้บริโภคนั้น ก็มักมองหาสิ่งที่จะมาอำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิต เพื่อนำไปใช้งานภายในครอบครัว แต่การจะเลือกหาสินค้าสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะได้นั้น ก็คงเป็นเรื่องยากเนื่องจากสินค้าประเภทนี้ยังมีไม่หลากหลายนัก และสินค้าส่วนใหญ่ก็ไม่มีจำหน่ายในเมืองไทย ผู้ที่ต้องการใช้งานจริง ๆ ต้องลงทุนข้ามน้ำข้ามทะเล ไปสรรหากันที่ต่างประเทศเลยก็มี งานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2016 (InterCare Asia 2016) จึงเข้ามาตอบโจทย์นี้โดยที่ท่านสามารถเลือกชมสินค้า บริการที่เกี่ยวข้อง หรือจะเป็นการเลือกหาสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ หรือแม้แต่จะเป็นการหาความรู้ในเรื่องการดูแลโดยเฉพาะ  งานนี้ถือว่ามีครบ
สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาช่องทางลงทุนในธุรกิจผู้สูงอายุ จากการสำรวจของสำนักงานสถิติต่าง ๆ พบว่า ในประเทศไทยยังขาดสินค้าบริการเพื่อผู้สูงอายุอยู่มากในขณะที่ความต้องการสินค้าจำพวกนี้มีสูงขึ้นตามการเปลี่ยนแปลกโครงสร้างประชากร และข้อมูลจากเนอสซิ่งโฮม (Nursing Home) พบว่าสถานบริการภายในประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้บริการเต็มความสามารถในการรองรับของแต่ละสถานบริการ  ในขณะที่ยังมีผู้ต้องการใช้บริการอีกจำนวนมากที่ต้องการใช้บริการเนอสซิ่งโฮม (Nursing Home) เรียกได้ว่าความต้องการมากกว่า จำนวนสถานบริการที่มีอยู่ปัจจุบันเสียอีก จึงเป็นโอกาสอันสดใสของนักลงทุนที่จะทำธุรกิจ แต่คำถามของผู้ประกอบการและนักลงทุนอาจมีตามมาว่า จะใช้ความรู้จากที่ไหนมาทำธุรกิจนี่ล่ะ คงต้องบอกว่างานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2016 (InterCare Asia 2016) คงจะเป็นคำตอบที่ดีสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เนื่องจากในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ อาทิ สมาคมส่งเสริมบริการผู้สูงอายุ สมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย รวมถึงผู้ประกอกบการที่นำผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมจัดแสดง

คุณสืบพงษ์ สมิตทันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ผู้จัดงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2016 (InterCare Asia 2016) ตั้งเป้าว่างานนี้จะเป็นเวทีกลางในการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ในภูมิภาคเอเชีย สำหรับแนวคิดการจัดงานในครั้งนี้ทางผู้จัดมองว่า ไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการให้บริการ ประกอบกับความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่มีเสน่ห์ เป็นประเทศเป้าหมายของชาวต่างชาติที่อยากจะมาใช้ชีวิตในบั้นปลาย อีกทั้งประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยปัจจุบันไทยมีประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปี ราวๆ 840,000 คน หรือประมาณ 9% ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าผู้สูงอายุไทยจะเพิ่มเป็น 18 ล้านคนในปี 2050 หรือ 27% ของประชากรทั้งหมด แม้ว่าไทยจะเป็นสังคมที่มีการปลูกฝังให้ลูกหลานมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว แต่ด้วยสัดส่วนผู้สูงอายุที่มากขึ้นสวนทางกับวัยทำงานที่ลดลงจึงทำให้ลูกหลานต้องทำงานมากขึ้นและมีเวลาดูแลผู้สูงอายุน้อยลง ในขณะที่ธุรกิจบริการผู้สูงอายุในไทยก็เริ่มขยายตัวมากขึ้นแต่ตลาดยังมีขนาดเล็ก เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุในปัจจุบันที่ยังไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในประเภทการให้บริการดูแลในระยะสั้นๆ อย่างไรก็ตามคาดว่าตลาดจะใหญ่ขึ้นจากจำนวนผู้สูงอายุที่จะขยายตัวกว่า 50% ในอีกไม่เกิน 10 ปีข้างหน้า ผู้จัดงานจึงเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและคนพิการ และมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นผู้นำธุรกิจบริการผู้สูงอายุแบบครบวงจร ด้วยความโดดเด่นในเรื่องของการให้บริการที่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ จึงเป็นที่มาของการจัดงานในครั้งนี้
ท่านที่สนใจงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2016 (Inter Care Asia 2016) ก็เตรียมตัวรอได้เลยเพราะงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://www.intercare-asia.com หรือ Facebook : InterCare Asia