คอนวูดตอกย้ำนโยบาย Green Innovation โชว์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมบูธ “อินทรีกรุ๊ป” ในงาน Eco-Products International Fair 2016

By | June 13, 2016

Booth 2.1คอนวูด เดินหน้านโยบาย Green Innovation ร่วมโชว์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในงาน นิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016 ภายใต้บูธ “อินทรีกรุ๊ป” แสดงความก้าวหน้า ของการออกแบบ และนวัตกรรมด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมชูผลิตภัณฑ์เด่น CONWOOD Decorative Panel Rhythm และ CONWOOD Decorative Panel Array ไม้ตกแต่งผนังแนวใหม่ สร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบพร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พบกับสินค้าคุณภาพจากคอนวูดและอินทรีกรุ๊ปได้ที่บูธ G14 Hall 106 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม   ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่ำงวันที่ 8 -11 มิถุนายน 2559

โดยในงานนิทรรศการนี้ คอนวูดได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ได้แก่ CONWOOD Decorative Modern (ไม้ตกแต่งผนัง คอนวูด รุ่นโมเดิร์น) พร้อมกับผลิตภัณฑ์ในเครือ อินทรีกรุ๊ป เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทางเลือกการออกแบบรูปแบบใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้นั้น ให้ความรู้สึกเสมือนไม้จริง และมีกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ น้อยที่สุด ทั้งยังสามารถทดแทนการใช้ไม้จริงซึ่งช่วยลดการตัดต้นไม้ตามแนวคิด Green Innovation ของบริษัท

นอกจากนี้ คอนวูดยังมีขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเน้นการขายผลิตภัณฑ์พร้อมกับระบบโซลูชั่นที่ช่วยลดขั้นตอนการติดตั้ง พร้อมนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยนี้ถือเป็นจุดแข็งของ     คอนวูด ซึ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนทำให้เป็นผู้นำในตลาดสินค้าพรีเมี่ยม โดยคอนวูดยังยืนหยัดถึงความเป็นผู้นำตลาดไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมและเป็นเอกลักษณ์ของคอนวูด ได้แก่ ไม้เชิงชาย 2 in 1 และกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้พื้น ซึ่งมีคุณสมบัติและผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง ทนทานทุกสภาพอากาศ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์ของคอนวูดที่กล่าวมาทั้งหมดล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม “Green Innovation” หรือผลิตภัณ์สีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นนโยบายผลิตภัณฑ์ “Green Innovation” ซึ่งเป็นนโยบายที่จะเน้นทั้งคุณภาพสินค้าที่จะต้องมีความทันสมัย มีความสวยงาม มีความแข็งแรง ใช้งานง่าย และที่สาคัญจะต้องลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆขั้นตอนการผลิต ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวทำให้ผลิตภัณฑ์ของคอนวูดเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ