เปลี่ยนหลอดลดค่าไฟฟ้า ชวนคนไทยร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

By | August 1, 2016

โค๊ดดิ่ง ไทยรัฐดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน  เผยความคืบหน้าของโครงการรวมพลังหาร 2 เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์ ปี 2 เป็นโครงการสนับสนุนให้เกิดการลดใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากหน่วยงานราชการ และผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่ได้เข้ามาร่วมโครงการจำนวนมาก
โครงการดังกล่าวเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะทำโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานให้เกิดเป็นผลสำเร็จและ       วัดผลสัมฤทธิ์ได้ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ขณะนี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรม “ปิด ปรับ ปลด”เท่านั้น  แต่ทุกคนต้องร่วมมือกัน “เปลี่ยน” มาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานให้ได้ 30% จากปัจจุบันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้