Monthly Archives: October 2016

IRM งัดกลยุทธ์ 3C เข้ามาใช้ในการบริหารคอนโดฯ-บ้านจัดสรร เร่งพัฒนาจุดเด่นรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของตลาด

อินเตอร์เรียลตี้แมเนจเม้นท์งัดกลยุทธ์ 3C เข้ามาใช้ในการพัฒนาการให้บริการลูกค้าและการขยายตลาด รองรับการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก เผยธุรกิจบริหารทรัพย์สินมีการแข่งขันสูงเพราะหน้าใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก IRM เร่งพัฒนาจุดเด่นเน้นพัฒนาความเป็นมืออาชีพ นายธนันทร์เอก หวานฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (IRM)  และอดีตนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจในยุคที่ประเทศและโลกกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลทำให้องค์กรธุรกิจต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกรวมทั้งความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้แล้วยังต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การทำงานเพื่อเป็นการรับมือกับการแข่งขันของตลาด โดยเฉพาะธุรกิจบริหารทรัพย์สินในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ผ่านมาตลาดมีการแข่งขันสูงอยู่แล้วเนื่องจากมีบริษัทใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการด้านบริหารทรัพย์สินที่มีคุณภาพยังคงยืนหยัดอยู่ได้ ในขณะที่บริษัทหน้าใหม่มักจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และจะค่อย ๆ หายไปจากตลาด  เพราะธุรกิจบริหารทรัพย์สินจะต้องใช้เวลาในการสร้างผลงานและความเชื่อมั่นจากลูกค้า  ดังนั้น การแข่งขันของธุรกิจนี้น่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการทำงานสูง โดยส่วนใหญ่เน้นการทำงานโดยใช้กลยุทธ์และเครื่องมือใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สำหรับกลยุทธ์ของ IRM นายธนันทร์เอกกล่าวว่า ในช่วงต่อจากนี้ไปบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการนำเอากลยุทธ์ใหม่ที่เรียกว่า 3C เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจบริหารทรัพย์สินในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม เนื่องจากเป็นหลักการทำการตลาดสำหรับการบริการทรัพย์สินในสถานการณ์เช่นนี้ กล่าวคือ Customer Focus นักบริหารทรัพย์สินจะต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรและรูปแบบการดำเนินชีวิตเป็นอย่างไร… Read More »

Thailand Online Mega Sale 2016 บทสรุปคึกคัก สร้างเม็ดเงิน 9 วัน กว่า 355 ล้านบาท หญิงไทยขึ้นแท่นนักช้อปออนไลน์ เทรนด์สินค้าสุขภาพความงาม มาแรง!!

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ประกาศความสำเร็จ “มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Thailand Online Mega Sale 2016 “Raining Sales Fever : ลดเวอร์! ท้าหน้าฝน” ที่ปิดฉากลงอย่างสวยงามพร้อมการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจกว่า 355 ล้านบาทในเวลา 9 วัน เปิดบทสรุปการซื้อ-ขาย ชี้สินค้าสุขภาพ และความงามมาแรงครองอันดับ 1 ตามมาด้วยสมาร์ทโฟน แท็ปเล็ต และสินค้าแฟชั่นอื่นๆ ระบุผู้ครองแชมป์การช้อปออนไลน์ยังคงเป็นเพศหญิง เผยนักช้อปกลุ่มใหญ่สุดอายุ 20-29 ปี   ทรงพร  โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กระทรวงดีอี   เผยว่า จากบทบาทเดิมของกระทรวงไอซีทีที่ทำหน้าที่กำกับและควบคุมให้นำระบบไอซีทีมาใช้ในการเสริมศักยภาพของประเทศ วันนี้เราก้าวไปสู่การการกำกับและส่งเสริมให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมโดยการนำระบบดิจิทัลมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมไปถึงการเพิ่มบทบาทการเสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต้องบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชน และองค์กรต่างประเทศ… Read More »

ยันฮีรุกตลาดแพทย์ทางร่วมตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ขยายบริการศูนย์ล้างลำไส้ใหญ่ที่สุดในไทย

ยันฮี ขยายฐานตลาดแพทย์ทางร่วม เจาะกล่มคนรักสุขภาพ ทุ่มงบบกว่า  10 ล้านบาท ขยายบริการศูนย์ล้างลำไส้ 33 ห้อง ตั้งเป้าปี 60 โต 8-10  %  เชื่อยันฮีเป็นศูนย์ล้างลำไส้ที่ใหญ่สุดในประเทศ               นพ.วัสสะ วัชรากร หัวหน้าแพทย์ ศูนย์ล้างลำไส้ (Detox) ประจำโรงพยาบาลยันฮี เปิดเผยว่า      โรงพยาบาลยันฮี มีนโยบายที่จะพัฒนาศูนย์การรักษาภายในโรงพยาบาลอย่างเนื่อง โดยในปี 2560 มีแผนขยายศูนย์ล้างลำไส้ (Detox) เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรักสุขภาพ โดยเพิ่มห้องDetox อีก  10 ห้องจาก 23  ห้องเป็น  33 ห้อง ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท การขยายศูนย์ล้างลำไส้ในครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นว่า  ปัจจุบันมีผู้มารับบริการเฉลี่ยสูงถึงเดือนละ  1,600 ราย  และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นปีละ 5 % และคาดว่า ในปี  2560 จะเพิ่มขึ้นเป็น 8- 10… Read More »

สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์ออกหนังสือใหม่ ตีแตก GAT ภาษาไทย กลยุทธ์พิชิตข้อสอบอย่างมั่นใจ!

บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด เปิดตัวหนังสือใหม่ ตีแตก GAT ภาษาไทย กลยุทธ์พิชิตข้อสอบอย่างมั่นใจ! เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล  วิบูลยศริน มีเนื้อหาทั้งหมด 4 บท บทที่ 1 กล่าวถึงรายละเอียดของการสอบวิชาความถนัดทั่วไป GAT ภาษาไทย บทที่ 2 เสริมความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการทำข้อสอบวิชา GAT ภาษาไทยให้ได้คะแนนสอบดี บทที่ 3 เริ่มฝึกฝนการทำข้อสอบทีละขั้นตอน พร้อมสอดแทรกกลยุทธ์และเทคนิคน่าสนใจ และบทที่ 4เป็นบทความรวม 20 บทความ ซึ่งเป็นแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงข้อสอบจริง พร้อมเฉลยที่อธิบายไว้อย่างละเอียดเพื่อให้นักเรียนได้ประเมินความพร้อมของตนเองก่อนลงสนามสอบจริง หนังสือเล่มนี้ สามารถหาซื้อได้ในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่ 13-24 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่บูธวิทยพัฒน์ โซนพลาซ่า บูธ V07… Read More »

เปิดตัวเว็บไซต์ มายบีชบุกกิ้ง เสริมเขี้ยวเล็บธุรกิจท่องเที่ยวไทย พร้อมผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพสู่ยุค 4.0 รองรับธุรกิจในยุคแพลตฟอร์มใหม่

นายชารีฟ เกื้อชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มายบีชบุกกิ้ง จำกัด เจ้าของธุรกิจออนไลน์ ภายใต้เว็บไซต์มายบีชบุกกิ้ง (www.mybeachbooking.com) และธุรกิจโรงแรมต่างๆ อาทิ อมันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา (Amantra Resort & Spa) เดอะวิงส์ บูทิก โฮเต็ล (The Wings Boutique Hotel) เดอะวิงส์ โฮเต็ล กรุ๊ป (The Wings Hotels Groups) และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบรนด์มายวิงส์ (My Wings) รวมถึงธุรกิจอสังหาฯ บริษัท อมันตราแลนด์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ที่ดำเนินงานมากว่า 25 ปี ภายใต้แนวคิด “จริงใจ มุ่งมั่น เคียงข้าง มั่นคง” เปิดเผยว่า ภาพรวมของธุรกิจท่องเที่ยวในปีนี้ ถือได้ว่าเติบโตเป็นอย่างมาก จากการขยายตัวของภาคโรงแรม และกิจการในไลน์ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นมากมาย… Read More »

มาแรง แซงหน้าทุกสายอาชีพ กับสายงาน Manufacturing & Logistic รับศักราชปี 2560 ตลาดเตรียมขานรับแรงงานยุค 4.0

เป็นอีกปีที่ร้อนแรงแห่งยุคกับไทยแลนด์ 4.0 ของกลุ่มสาย Manufacturing & Logistic แมนพาวเวอร์กรุ๊ปชี้ทิศทางความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานจากทั่วประเทศ จากการสำรวจตลาดพบความต้องการของสาย Manufacturing & Logistic จะโตแบบสวนกระแสเศรษฐกิจเลยทีเดียว งานนี้ นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แห่งบริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ฟันธงว่าปีหน้ามาแน่ กับความต้องการของแรงงานปี 2560 จากการเรียกร้องของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมในปีนี้ และจะส่งผลในปีหน้า งานนี้เรียกว่าเป็นยุคทองสายงาน Manufacturing & Logistic ทั้งภาคกลาง ตะวันออก และภาคใต้ ไทยแลนด์ 4.0 เตรียมขานรับศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งอาเซียน (Logistic Hub) ต้องเรียกว่ายุคนี้เป็นยุคของสายงานนี้จริงๆ ใครที่รู้ตัวอยู่ในกลุ่มสายอาชีพนี้เตรียมเฮได้เลย Logistics & Supply chain,Administrator,  Engineering,Sales, Accounting,Production

งานแสดงนานาชาติอันดับ 1 อุปกรณ์เครื่องใช้ อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโรงแรมและ ธุรกิจอาหาร ปีที่ 11 หรืองาน TRAFS 2017

งานแสดงสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับ โรงแรมและธุรกิจอาหาร ปีที่ 11 หรืองาน TRAFS 2017 ได้การยอมรับจากผู้ประกอบการด้านโรงแรมและ Food service ว่าเป็นเวทีสำคัญสำหรับให้ผู้นำเข้า/ผู้แทน จำหน่าย สินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร Fine Dining ร้านกาแฟ เบเกอรี่และไอศกรีม และธุรกิจอาหารค้าปลีกทั้งที่มีและไม่มีเครือข่ายสาขา พบปะ/ สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าเดิม สร้างการรู้จักให้กับลูกค้าใหม่ และสร้างพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ งาน TRAFS 2017 เป็นศูนย์รวมสินค้าทุกประเภททั้งอาหารเครื่องดื่มและอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับธุรกิจ โรงแรมและธุรกิจ Food service ทั้งระบบ จะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2560 ไบเทค บางนาปีนี้ ได้จัด ขึ้นภายใต้สโลแกนของงาน “One Stop Shop Hotel/Food Service Solutions”เพื่อตอกย้ำคุณภาพ ของงาน ที่สามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและ Food Services จากทั่วประเทศและทั่วโลกเข้า… Read More »

เชียงใหม่สร้างสื่อ Digital Content ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานฮาลาล

จังหวัดเชียงใหม่จับมือหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผลิตสื่อทันสมัยในรูปแบบ Digital Content เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าฮาลาลไทยและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลักดันการส่งออก ทั้งยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภาคเหนือให้กว้างขึ้น จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท อินโนเวทีฟ วิลเลจ จำกัด ดำเนินงาน “กิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยสื่อสร้างสรรค์ (Smart Halal Tourism)” ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์/บริการฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่ งบพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ทันสมัย เข้าใจ และเข้าถึงง่าย โดยใช้ Digital Content เป็นสื่อกลางในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องของมาตรฐานฮาลาลในมุมต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการผลิตสื่อ วีดีทัศน์ในรูปแบบ 2D จำนวน 5 เรื่อง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ โอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมฮาลาล (Halal Economy), กระบวนการขอรับรองฮาลาล, ฮาลาลและฮารอม, การเชือดตามหลักศาสนาอิสลาม และประชาสัมพันธ์ Application Smart… Read More »

มหกรรมการศึกษา “Think Beyond 4.0”

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์รวบรวมสุดยอดบุคลากรด้านการศึกษาชั้นระดับประเทศ จัดงานมหกรรมการศึกษา “Think Beyond 4.0” เจาะลึกทุกประเด็น ไขทุกข้อสงสัย education 4.0 สู่การปฏิรูปการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ นำโดย นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รศ. ดร. อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นักวิชาการด้านการศึกษา และผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Eduzones.com, ครูพี่กิ๊บ วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา InterPass, พี่อิง  ดาริน สุทธพงศ์ Founder & CEO บริษัท Indie Dish และครูพี่แนน อริสรา ธนาปกิจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ พร้อมกิจกรรม Workshop MAX PLANNER สุดยอดความลับสู่ความสำเร็จ และวัดระดับภาษาอังกฤษกับ Cambridge พร้อมทั้งแก้ไขศัพท์ที่คนไทยมักใช้ผิด โดยเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน… Read More »

วาโก้รุกตลาดชุดชั้นใน เปิดตัว Wacoal New Body Base เปิดนวัตกรรมแห่งการเก็บกระชับ ปั้นให้สาวๆหุ่นเป๊ะ สวยมั่นใจในทุกชุด

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ขณะนี้ทางวาโก้ได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่  “Wacoal New Body Base” (วาโก้ นิว บอดี้ เบส)  เพื่อตอบสนองแก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้หญิงที่ต้องการให้ตัวเองดูดีมีบุคคลิกภาพที่ดี มีหุ่นสวย หน้าท้องแบนราบ สามารถสวมใส่เสื้อผ้าได้มั่นใจทุกชุด โดยผลิตภัณฑ์ Wacoal New Body Base กางเกงกระชับสัดส่วน ผลิตจากเนื้อผ้ามีส่วนผสมของ Lycra  Beauty  41% จากประเทศอิตาลี ที่เป็นนวัตกรรมการเก็บกระชับ ให้ความยืดหยุ่นสูง เบาสบายไม่อึดอัด สามารถระบายอากาศได้ดี ตัดเย็บด้วยเทคนิคพิเศษ Bonding ที่ช่วยเกลี่ยเนื้อส่วนเกินให้เนียนเรียบกระชับหน้าท้อง ยกก้นให้กลมสวย  ขอบขา Free Cut ไม่ทำให้เกิดรอยตะเข็บบนตัวเมื่อสวมใส่   โดยคาดว่าผลิตภัณฑ์ Wacoal New Body Base (วาโก้ นิว… Read More »