Esquire เปิด digital content marketing เสริมศักยภาพ ต่อยอดธุรกิจออนไลน์

By | December 8, 2016

           บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำกัด ผู้บริหารนิตยสาร Esquire เปิด digital content marketing จัดงาน Esquire  MOVES ON ต่อยอดธุรกิจโดยมีคุณ คุณวนิดา วรรณศิริกุล (President & Publisher) พร้อมทีมบริหาร คุณจตุวัฒน์ ศรีจันทร์, คุณพารณ สุจิตจร เผยแผนธุรกิจก้าวสู่ปีที่ 21 อย่างมั่นใจด้วย digital content marketing รวมถึงแผนการตลาด และผลประกอบการ ตลอดจนประเด็นต่างๆ ซึ่งได้แถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแก่บรรดาเอเยนซี่ ชั้นนำของเมืองไทย ณ ลอบบี้หน้าห้องแกรนด์ บอลลูมโรงแรมแมริออท สุขุมวิท 57 วันนี้

สำหรับนิตยสาร Esquire เป็นนิตยสาร ผู้ชาย เนื้อหาทันสัย ผสมผสาน เรื่องของไลฟ์สไตล์ แฟชั่น ธุรกิจ สังคม สุขภาพ การเมือง อาหาร ท่องเที่ยว เครื่องยนต์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความบันเทิงต่าง ๆ ไว้ให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต ในกลุ่มของคนอ่าน Esquire จะอยู่ในช่วงอายุประมาณะมาณ 30-40 ปี เป็นหลัก กลุ่มเหล่านี้จะพยายามศึกษา การใช้ชีวิต การเข้าสังคม การแต่งตัวให้ดูดี และด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบัน เราจึงเล็งเห็นว่า การเพิ่มเส้นทางไปสู่ธุรกิจออนไลน์ รูปแบบใหม่ จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กันไปได้ด้วยดี รวมไปถึงเป็นการขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 25-35 ปี และโฟกัสที่กลุ่ม 18-24 ปี มากขึ้น ส่วนของ Magazine จะอยู่ในรูปแบบที่เปลี่ยนไป ต้องมีการปรับตัว ไม่มีสูตรสำเร็จ รายได้หลักยังคงต้องมาจาก Magazine และเม็ดเงินจะเพิ่มมากขึ้นจากออนไลน์ ซึ้งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท อนาคตขึ้นอยู่กับผู้บริโภค คอนเทนต์ และเทคโนโลยี ว่าจะเป็นยังไง หลังจากออนไลน์ เราก็จะเพิ่มเส้นทางไปสู่ Application

ด้วยศักยภาพนี้ เชื่อมั่นจะสร้างรายได้ให้เติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แน่นอน