โปรโมชั่น “วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก” ป้องกันคนที่ห่วงใย

By | January 15, 2017

          ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกกว่า 30,000 ราย ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล  ทำให้โรงพยาบาลวิภาดีเล่งเห็นถึงความสำคัญกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วย “วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกเดงกี่ 4 สายพันธุ์”  เพราะการรักษาโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคได้ มีแต่เพียงการรักษาตามอาการเท่านั้น ดังนั้นวัคซีนไข้เลือดออกจึงเป็นการป้องกันง่ายๆ และลดโอกาสการเป็นโรคไข้เลือดออกรุนแรงและการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคไข้เลือดออกได้ โดยสามารถฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่อายุ 9 – 45 ปี มีระยะเวลาของการฉีดวัคซีนทุกๆ 6 เดือน สำหรับราคาโปรโมชั่น 3 เข็ม อยู่ที่ 9,600 บาท (รวมค่าเวชภัณฑ์ ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล) ซึ่งถือว่าดีกว่าการฉีดวัคซีนต่อเข็มที่จะอยู่ในราคา 3,599 บาท (รวมค่าเวชภัณฑ์ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล) พร้อมทั้งยังสามารถผ่อน 0 % นาน 4 เดือน กับบัตรเครดิตกสิกร, กรุงศรี, ธนชาติ และซิตี้แบงค์ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลวิภาวดี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 โทร. 02-561-1111 ต่อ 1246