กนอ. แจงเหตุระเบิดโรงงานทำลายขยะเคมีในนิคมฯบางปู ชี้ไร้คนเจ็บ – ตาย พร้อมเพิ่ม 4 มาตรการคุมเข้ม หวั่นเหตุซ้ำรอย

By | April 3, 2018

กรุงเทพฯ 30 มีนาคม 2561 – การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ) ชี้แจงเหตุเสียงระเบิด บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้ในทันที โดยไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต นอกจากนี้ จากการตรวจสอบไม่พบการรั่วไหลของสารเคมี โดย กนอ. ได้กำหนด 4 มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย พร้อมระงับการประกอบกิจการและการใช้อาคารในส่วนของอาคารที่เกิดเหตุระเบิดและอาคารเตาเผาเป็นเวลา 45 วัน

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในบริษัทอัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ได้เกิดระเบิดภายในอาคารที่จัดเก็บกากอุตสาหกรรมก่อนส่งไปกำจัด กนอ. จึงส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นของสาเหตุการเกิดระเบิด พบว่า สารเคมี CPB-75D ที่บรรจุอยู่ในถัง ระหว่างรอการกำจัด เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ทำให้เกิดระเบิดภายในอาคารเก็บกากอุตสาหกรรมของโรงงานและมีกลุ่มควันลอยสูงขึ้นโดยไม่มีเปลวไฟ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในทันที และสามารถควบคุมการรั่วไหลของสารเคมีไม่ให้ออกนอกบริเวณพื้นที่ได้ และจากการตรวจสอบไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และได้สั่งการให้บริษัทฯ ดำเนินการดังนี้

1) ให้ระงับการประกอบกิจการและการใช้อาคารในส่วนของอาคารที่เกิดเหตุระเบิดและอาคารเตาเผา ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากแรงระบิด 45 วัน

2) ให้ปิดกั้นลำรางระบายน้ำฝนภายในโรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วไหลออกสู่ภายนอกโรงงาน และให้บริษัทฯ เร่งทำการ บำบัดน้ำที่ปนเปื้อนให้ได้ตามมาตรฐานที่ กนอ. กำหนด

3) ให้บริษัทฯ เก็บกู้ ฟื้นฟู บริเวณที่เกิดเหตุด้วยการนำกากของเสียที่เกิดขึ้นจากการระเบิดไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน โดยใช้ผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

 4) ให้บริษัทฯ ตรวจสอบ และสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมรายงานต่อ กนอ. ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 และเมื่อบริษัทประสงค์จะประกอบกิจการและใช้อาคารในส่วนที่เกิดเหตุ จะต้องยื่นเอกสารแสดงผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน และต้องผ่านการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญ และจัดส่งให้ กนอ.พิจารณาตรวจสอบต่อไป นายวีรพงศ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน กรุงเทพฯ โทร. 02 253051