กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข โดยโรงพยาบาลเลิดสิน ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) ในการรณรงค์โครงการ “รู้ทัน…กันหักซ้ำ”

By | April 2, 2018

เมี่อเร็วๆ นี้ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (แถวหน้า-คนกลาง),
นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสินกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (แถวหน้า-ที่ 2
จากซ้าย)
, และนายอึ้ง เลียน เต็ก อีริค ผู้อำนวยการ  บริษัท แอมเจน ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(แถวหน้า-ที่4จากซ้าย) เภสัชกรหญิง ภัทรพร วิมลวัตรเวที ผู้จัดการ บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด (แถวหน้า-ที่1จากขวา) ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีบันทึกความร่วมมือและความเข้าใจ ในโครงการ “รู้ทัน…กันหักซ้ำ” ของกระดูกสะโพกในผู้สูงอายุ เพื่อมุ่งเน้นการรณรงค์ให้ความรู้ พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้ดียิ่งขึ้น และให้การสนับสนุนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ในการขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม โดยภายในงานได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน บุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมงานคับคั่ง ณ ห้องปักกิ่ง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ