ก.แรงงาน เตรียมช่วยเหลือส่งตัวแรงงานไทยป่วยในไต้หวันกลับประเทศไทย

By | April 27, 2018

กระทรวงแรงงาน เตรียมความพร้อมประสานให้ความช่วยเหลือส่งตัวแรงงานไทยป่วยในไต้หวันกลับประเทศไทย ภายหลังแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้

นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานแรงงานไทย ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน ซึ่งรับผิดชอบดูแลแรงงานไทยในพื้นที่ภาคใต้ของไต้หวัน ได้รายงานข้อมูลการเตรียมความพร้อมเพื่อส่งตัวนายฉัตรชัย ขุริดี อายุ 33 ปี ชาวจังหวัดอุดรธานี แรงงานไทยในไต้หวันที่มีอาการป่วยด้วยสาเหตุพยาธิขึ้นสมอง และขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลที่ รพ. ฉีเหม่ย เขตซินหยิง เมืองไถหนาน เนื่องจากได้รับแจ้งจากแพทย์ว่า อนุญาตให้นายฉัตรชัยฯ ออกจากโรงพยาบาลได้ ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 โดยหลังจากนั้นบริษัทจัดหางานฯ ที่ส่งนายฉัตรชัยฯ ไปทำงานจะช่วยจัดเตรียมส่งตัวนายฉัตรชัยฯ ไปรักษาฟื้นฟูระหว่างรอการส่งกลับที่สถานพยาบาลพักฟื้น พร้อมทั้งประสานขอรถฉุกเฉินพร้อมพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนำส่งตัวนายฉัตรชัยฯ ขึ้นเครื่องบินที่สนามบินเถาหยวนและนำส่งถึงจังหวัดอุดรธานี โดยจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดเที่ยวบินที่ TG 637 ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน เวลา 07.50 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 10.35 น.

“สำหรับกรณีค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประมาณกว่า 200,000 เหรียญไต้หวัน เป็นค่าตั๋วเครื่องบินประมาณ 170,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนค่ารักษาพยาบาลได้รับแจ้งจากมูลนิธิโรงพยาบาลฉีเหม่ย และมูลนิธิฉือจี้ว่าจะรับผิดชอบค่ารักษาส่วนต่างที่ไม่สามารถเบิกจากกองทุนประกันสุขภาพ รวมทั้งบริษัทจัดหางานฯ และนายจ้างช่วยสมทบทุนบริจาคให้บางส่วน นอกจากนี้ กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน จะรับผิดชอบสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีทุพพลภาพภายหลังจากส่งตัวนายฉัตรชัยฯ กลับประเทศไทย และทางสำนักงานแรงงานไทย ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน จะช่วยเหลือติดตามประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งนี้ หลังจากรับการรักษาครบ 6 เดือนขึ้นไป สามารถนำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐมายื่นขอรับเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันได้อีกทางหนึ่งด้วย” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด