จังหวัดนครพนม เปิดนิทรรศการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

By | April 24, 2018

จังหวัดนครพนม ได้ถูกประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งนับถึงเวลานี้ก็เกือบ 3 ปีแล้ว จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ในการจัดงาน นิทรรศการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 21 -25 เมษายน 2651 ณ  อาคารคลังสินค้า (R12) บริเวณสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน นครพนม เพื่อแสดงถึงการดำเนินการและทิศทางที่จะก้าวต่อไป อันเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัว เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต