จิตอาสา สจล. รุกพัฒนาชุมชน

By | April 25, 2018

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมลงพื้นที่กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยม หรือชุมชนตลาดหัวตะเข้ ในโครงการชุมชนจิตอาสาร่วมใจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2 ด้วยยุทธศาสตร์ “ลาดกระบังโมเดล” ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เก็บขยะและผักตบชวาเพื่อนำไปทำปุ๋ยชุมชน ทาสีสะพานปูน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนศึกษาพัฒนา ชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยม เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ