“ซีคอนสแควร์” มอบเรือกำจัดผักตบชวา

By | April 9, 2018

นาย จรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสำนักสื่อสารการตลาด และองค์กรสัมพันธ์ ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ มอบเรืออลูมิเนียมท้องแบน 2 ลำ มูลค่า 130,000 บาท ให้แก่ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการกำจัดผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการไหลของน้ำในพื้นที่เขตประเวศ โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ คลองประเวศบุรีรมย์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

 

ลำดับบุคคลในภาพ (จากซ้าย)

1.นาย ธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง     ผู้อำนวยการเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
2.นาย บัณฑิต พฤกษ์คุ้มวงศ์     ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าและบริการทั่วไป ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
3.นาย จรัญ ผู้พัฒน์     รองกรรมการผู้จัดการสำนักสื่อสารการตลาด และองค์กรสัมพันธ์ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
4.พลตำรวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง     ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
5.นาย ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์     ปลัดกรุงเทพมหานคร
6. ดร. วัลลภ สุวรรณดี     ประธานที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร