“ซีคอน บางแค” ซ้อมแผนดับเพลิง สร้างความมั่นใจ ปลอดภัย ผู้ใช้บริการ

By | April 5, 2018

ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค จัด การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุป้องกัน และบรรเทาภัยจากอัคคีภัย ระดับเขต โดยมี นาย สมชีพ ไชยเขตต์ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ และ นาย สุรชัย เจริญพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด ร่วมเป็นประธานการฝึกซ้อม เกี่ยวกับการจัดการอุบัติเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการอพยพหนีไฟ ภายใต้การจำลองเหตุการณ์จริง พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน  โดยคำนึงความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า และผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ โดยมี พันตำรวจโท เกรียงไกร จักรวิชย์ธำรง รองผู้กำกับการปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ พันตรี ธเนศ เผือกพูลผล รองผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 9 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 นาง พร้อมเพรียง เพ็ญโชติรส ผู้ช่วยอำนวยการเขตภาษีเจริญ นาง วรรณา วรรณประเสริฐ ผู้ช่วยอำนวยการเขตภาษีเจริญ นาย สรชา วรเมธากร ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวมถึงพนักงานบริษัท และร้านค้าภายในศูนย์ฯ เข้าร่วมแผนการฝึกซ้อมฯ จากเจ้าหน้าที่กว่า 500 คน ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม เมื่อเร็วๆนี้

 

ภาพจากซ้าย

1. นาย สรชา วรเมธากร    ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

2. นาง พร้อมเพรียง เพ็ญโชติรส   ผู้ช่วยอำนวยการเขตภาษีเจริญ

3. นาง วรรณา วรรณประเสริฐ  ผู้ช่วยอำนวยการเขตภาษีเจริญ

4. นาย สมชีพ ไชยเขตต์  ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ

5. นาย สุรชัย เจริญพงศ์    รองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด

6. พันตำรวจโท เกรียงไกร จักรวิชย์ธำรง   รองผู้กำกับการปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ

7.      พันตรี ธเนศ เผือกพูลผล รองผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองพันทหาร ปืนใหญ่ที่ 9 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9