“ทิงค์เน็ต” เปิดตัว “แผนที่เพื่อการศึกษา” สื่อการสอนประจำห้องเรียนยุคใหม่ ที่ทำให้เด็กไทยเข้าใจโลก เข้าใจประวัติศาสตร์มากขึ้น

By | April 11, 2018

   “แผนที่” นับเป็นเครื่องมือนำทางอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์ได้นำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณ เนื่องจากแผนที่สามารถบอกข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ถูกต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระยะทาง เส้นทาง ลักษณะภูมิประเทศ และข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ นอกจากนี้แผนที่ยังเป็นเครื่องมือช่วยในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภาคการศึกษา โดยแผนที่ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจและยังส่งเสริมให้เด็กเกิดความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการข้อมูล และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มองเห็นถึงความสำคัญของแผนที่ จึงได้สร้างสรรค์แผนที่พร้อมใช้งาน 3 ประเภท คือ แผนที่กายภาพ แผนที่รัฐกิจ และแผนที่ประวัติศาสตร์ รวม 30 ชนิด ซึ่งทั้งหมดมาพร้อมการแสดงค่าพิกัดภูมิศาสตร์แบบสากล รวมถึงการอัพเดทข้อมูลอย่างละเอียดถูกต้องและเป็นปัจจุบันจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ แผนที่ของทิงค์เน็ตยังมาพร้อมวัสดุหลากหลายประเภท เพื่อให้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • กระดานแผนที่พร้อมไวท์บอร์ด – กระดานแผนที่ที่มาพร้อมกับกระดานไวท์บอร์ด ที่เขียนได้ ลบได้ทั้งสองด้าน อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย โครงสร้างทนทานแข็งแรง มีน้ำหนักเบา และที่สำคัญตัวกระดานยังสามารถติดแม่เหล็กได้ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
  •      แผนที่โรลอัพแคนวาส– พิมพ์บนผืนผ้าแคนวาสที่มาพร้อมสีสันสวยงาม จุดเด่นของแผนที่ในรูปแบบนี้คือการพิมพ์ด้วยระบบดิจิทัลลงบนผ้าแคนวาสที่มีความคมชัด และที่สำคัญตัวแผนที่ยังมีความทนทานเป็นพิเศษ มาพร้อมด้ามจับที่ทำจากไม้สักชั้นดี อีกทั้งยังสามารถกันละอองน้ำได้โดยที่หมึกไม่ละลาย
  • แผนที่โรลอัพเปเปอร์  ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นความสะดวกต่อการพกพา ตัวแผนที่สามารถม้วนเก็บได้ในกระบอก อีกทั้งยังสามารถเขียนและลบบนแผนที่ด้วยปากกาไวท์บอร์ดทั่วไปได้อีกด้วย

ด้าน นายมานุภพ แย้มบุญชู คุณครูวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนบางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ กล่าวว่า “แผนที่ถือมีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนการสอนในทุกยุคสมัย เพราะแผนที่สามารถทำให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้จากสื่อที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ แม้ปัจจุบันจะมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่สามารถให้เด็กค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย แต่การเรียนรู้ขั้นต้นก็ต้องให้เด็กรู้จักข้อมูลพื้นฐานเสียก่อนว่าอะไรอยู่ตรงไหน ซึ่งตรงนี้แผนที่ตอบสนองในเรื่องดังกล่าวได้ง่ายกว่า เพราะแผนที่สามารถจับต้องได้และช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็กในเรื่องที่สอนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งแผนที่อันเดียวยังสามารถนำไปบูรณาการใช้กับวิชาอื่นได้ด้วย ตัวอย่างเช่น หากสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถเอาแผนที่ภูมิศาสตร์มาสอนประกอบเพิ่มเติมได้ว่าแต่ละที่มีทรัพยากรแบบนี้เพราะอะไร หรือแม้แต่วิชาศาสนาก็สามารถนำแผนที่มาประกอบการอธิบายเรื่องแหล่งกำเนิดการเผยแพร่ หรือหน้าที่ของพลเมือง ตลอดจนการแบ่งเขตการปกครองต่าง ๆ ได้เช่นกัน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อดีของแผนที่ที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด”

อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างบนโลกได้ง่ายขึ้น แต่แผนที่ก็ยังคงเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภาคการศึกษา ทั้งการเรียนการสอนในหลากหลายวิชา เนื่องจากแผนที่สามารถบอกข้อมูลที่ละเอียดและเป็นข้อเท็จจริงได้มากกว่าในหนังสือเรียนซึ่งมีพื้นที่จำกัดในการนำเสนอ อีกทั้งยังสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยปูพื้นฐานเบื้องต้นให้เด็กเข้าใจก่อนที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน์ในการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับผู้สนใจแผนที่เพื่อการศึกษา และแผนที่เพื่อการตกแต่ง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-353-6999