ธรรมศาสตร์จัดมอบรางวัล ‘สัญญา ธรรมศักดิ์’

By | April 11, 2018

ฯพณฯ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ องคมนตรี (ที่ 4 จากซ้าย)  รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมงานการประกาศผลรางวัล สัญญา ธรรมศักดิ์ ประเภทนักศึกษากฎหมายดีเด่น และรางวัลเรียนดี ธรรมศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2561  รางวัลที่มอบให้แก่นักศึกษาและนิสิตด้านนิติศาสตร์ที่มีศักยภาพในการเรียนที่โด่ดเด่น  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายในงาน วันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2561 เมื่อเร็วๆนี้ ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต