ธรรมศาสตร์สร้างชื่อในเวทีนานาชาติ คว้า 28 รางวัล ประกวดสิ่งประดิษฐ์โลก ณ กรุงเจนีวา

By | April 19, 2018

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากการคว้ารางวัล จากเวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติครั้งที่ 46 (46th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA) รวมทั้งสิ้น 28 รางวัล ประกอบด้วย โล่เกียรติยศจากนครเมืองเจนีวา 1 รางวัล เหรียญทองเกียรติยศ 1 รางวัล เหรียญทอง 10 รางวัล เหรียญเงิน 6 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัล และรางวัลพิเศษ 6 รางวัล โดยผลงานที่โดดเด่นและได้รับความสนใจจากนานาชาติ จนได้รับรางวัลโล่เกียรติยศจากนครเมืองเจนีวา ได้แก่ ผลงาน โปรแกรมสำหรับจับคู่การการเดินทางร่วมกันแบบอัตโนมัติทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท๊กซี่ด้วยฐานเวลาปัจจุบัน ผลงานวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. อย่างไรก็ดี ในการประกวดครั้งนี้ นับว่าธรรมศาสตร์ได้รับรางวัลมากที่สุดเท่าที่เคยเข้าร่วมประกวดในเวทีนี้มา งานประกวดดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร มธ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4493 หรือเว็บไซต์

                รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดนวัตกรรมนานาชาติครั้งที่ 46 (46th INTERNATIONAL EXHIBITION OF INVENTIONS GENEVA) ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ จากผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 28 รางวัล ได้แก่ รางวัลโล่เกียรติยศจากนครเมืองเจนีวา จำนวน 1 รางวัล ด้วยผลงาน โปรแกรมสำหรับจับคู่การการเดินทางร่วมกันแบบอัตโนมัติทางรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่ด้วยฐานเวลาปัจจุบัน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จำนวน 1 รางวัล ด้วยผลงาน เรือบังคับวิทยุวัดความลึกท้องน้ำและสำรวจสภาพทางอุทกศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลเหรียญทอง จำนวน 10 รางวัล อาทิ ผลงาน ฟิล์ม ทู ฟลาย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์คัดกรองมะเร็งผิวหนังด้วยภาพถ่ายไมโครสโคปจากสมาร์ทโฟน โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 6 รางวัล อาทิ ผลงานการพัฒนาขั้วไฟฟ้าแบบปริ๊นสกรีนจากมัลติวอลล์คาร์บอนนาโนทิวป์ ไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อนำมาเป็นผลิตเซนเซอร์ราคาถูก สำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคเก๊าท์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานนมข้าวข้นหวานสูตร 3 แอล (3L) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 4 รางวัล อาทิ ผลงานรถบรรทุกสามล้อไฟฟ้าอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รางวัลพิเศษ 6รางวัล

จากงานดังกล่าวที่มีผลงานมากกว่า 1,000 ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขัน จาก 40 กว่าประเทศทั่วโลกนั้น ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลมากที่สุดในการเข้าร่วมประกวด  ซึ่งสามารถสะท้อนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยไทยให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งผลักดันให้ผลงานนวัตกรรมของนักวิจัยไทยให้มีชื่อเสียงทัดเทียมนานาชาติ จากการส่งเสริมในทุก ๆ ด้าน อาทิ ส่งเสริมด้านงบประมาณในการทำวิจัย จากการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการลดกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของนักวิจัย โดยมุ่งหวังว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเหล่านี้ จะสามารถนำมาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านคมนาคมของประชาชนชาวไทยทุกคน  และด้านการแพทย์ รองศาสตราจารย์ เกศินี กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ งานประกวดดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์กร มธ. หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4493