นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ “กองทุนเพื่อหมีแพนด้าเพื่อสัตว์ป่าไทย”

By | April 4, 2018

ดูแลสัตว์ป่าไทย : นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร (ฝั่งขวา) กรรมการผู้จัดการ บจก.ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น และผู้อำนวยการการจัดงานวิ่ง KhaoKheow10-Season3 มอบเงินจำนวน 100,000 บาท จากการจัดงานวิ่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 61 ที่ผ่านมา ให้แก่ “กองทุนเพื่อหมีแพนด้าเพื่อสัตว์ป่าไทย” เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือสัตว์ป่าในความดูแลขององค์การสวนสัตว์ โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ (ฝั่งซ้าย) ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับมอบ