สถาบันฝึกอบรมดีวัน ปิดหลักสูตร “THE SALES MASTER” รุ่นที่ 1

By | April 2, 2018

ปิดหลักสูตร : ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล (แถวกลางที่4จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันฝึกอบรมดีวัน ที่ปรึกษาด้านการพัฒนากลยุทธ์องค์กร และวิทยากรด้านภาวะความเป็นผู้นำอันดับต้นๆของประเทศไทย ปิดหลักสูตร “THE SALES MASTER” รุ่นที่1 โดยได้รับเกียรติจาก
นายพงษ์เชิด จามีกรกุล (แถวกลางที่5จากซ้าย) กรรมการบริหาร บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) หรือ TOA มาร่วมเรียนในหลักสูตรครั้งนี้ด้วย ณ เดอะบางกอก คลับ สาทร ซิตี้  และพร้อมเตรียมตัวเปิดหลักสูตร “THE SALES MASTER” รุ่นที่ 2 ต่อเนื่อง ในเดือนกรกฎาคม2561 นี้