พีเอ็มจีเปิดหลักสูตรปั้นนักพีอาร์ 4.0 จัดการสื่อดิจิทัลในงานประชาสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ

By | April 26, 2018

เชิญชวนหน่วยงานหรือท่านใดที่สนใจต้องการมุ่งไปสู่การเป็นนักประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 เรียนรู้การใช้เครื่องมือสื่อดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อปรับการสื่อสารตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ตามกระแสโลกยุค 4.0 ที่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  กับหลักสูตรพิเศษ “Digital Public Relation 4.0”  จัดทำโดย บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อปั้นนักประชาสัมพันธ์ออนไลน์มืออาชีพ สำหรับผู้บริหาร พนักงาน ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป สู่ความเป็นมืออาชีพในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยกำหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ที่นั่งเท่านั้น  สำรองที่นั่งด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์ 082 472 0044