มิวเซียมสยาม ยกระดับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

By | April 17, 2018

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) (ที่ 2 จากซ้าย) นายวรวุติ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (ที่ 1 จากซ้าย) และ นายรัศมินทร์ นิติธรรม ประธานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร จังหวัดนราธิวาส (ที่ 3 จากซ้ายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผลการพัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่ภูมิภาค ประจำปี 2561” เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ประจำท้องถิ่นและเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ สู่การยกระดับการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสำหรับประชาชน และขยายโอกาสการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้   ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ มิวเซียมสยาม