รฟท.รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ ช่วงสงกรานต์

By | April 17, 2018

นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟใน “โครงการ 1+1=0 รถไฟไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง” พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับป้ายสัญลักษณ์เตือนก่อนถึงจัดตัดรถไฟ โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ ปี 2561 ทั้งกิจกรรมกรรมรณรงค์ดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วนี้ ณ  ณ บริเวณจุดตัดทางรถไฟสถานียมราช กรุงเทพฯ