วิทยาศาสตร์ฯ มธ. คว้า 11 รางวัลเวทีวิจัยระดับโลก กรุงเจนีวา

By | April 19, 2018

 รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. (แถวยืน คนที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (แถวยืน คนที่ 6 จากซ้าย)  นำทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. คว้ารางวัลจากเวทีประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่ 46 (46th International Exhibition of Inventions of Geneva) จำนวนรวม 11 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ 1 รางวัล เหรียญทอง 5 รางวัล เหรียญเงิน 2 รางวัล เหรียญทองแดง รางวัล และ Special prize 1 รางวัล ด้วยผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์สังคมหลากรูปแบบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์