สงกรานต์เมษาพาอนุรักษ์!! ไปรษณีย์ไทย เปิดตัว “แสตมป์อนุรักษ์มรดกไทย-ประเพณีถิ่น”

By | April 11, 2018

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดตัวตราไปรษณียากร ชุด รับเดือนแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย ได้แก่ ชุดที่ 1 แสตมป์ชุดวันอนุรักษ์มรดกไทย 2561 นำเสนอภาพจิตรกรรมฝาผนังของโบสถ์หรือวิหาร 4 แห่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ฮูปแต้ม” ตามภาษาท้องถิ่นในภาคอีสาน โดยสอดแทรกเรื่องราวของพุทธศาสนา ชาดก ความเป็นมาของสังคม วัฒนธรรม รวมถึงถ่ายทอดวิถีชีวิตของท้องถิ่น และชุดที่ แสตมป์ชุดประเพณีไทย นำเสนอภาพเทศกาล “บุญบั้งไฟตะไลล้าน” ณ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ บุญบั้งไฟที่มีชื่อเสียงและแตกต่างจากที่อื่น อันสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวอีสาน

            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถหาซื้อแสตมป์ชุดดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายการบริหารลูกค้า โทรศัพท์ 028313722 หรือทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ stampinlove และไลน์ไอดี @stampinlove