เชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมงานทำบุญใหญ่ ประจำปี 2561

By | April 18, 2018

สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมกับ ชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรีจัดงานทำบุญใหญ่ ประจำปี 2561

สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ร่วมกับ ชมรมครูเก่าสวนกุลาบวิทยาลัย นนทบุรี ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงานทำบุญใหญ่ ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาจิตครูเก่า และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูเก่าศิษย์เก่าที่เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้กำหนดจัดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ หอประชุมสิรินธราลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี