สำนักงานพาณิยช์จังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดงาน The best of Udonthani ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2561

By | April 27, 2018

สำนักงานพาณิยช์จังหวัดอุดรธานี กำหนดจัดงาน The best of Udonthani ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
ภายในงานท่านจะได้พบกับ สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP คุณภาพระดับส่งออกและของดีจังหวัดอุดรธานี ทั้งอาหาร สินค้าแปรรูป ของใช้ของตกแต่ง เป็นต้น พบปะพูดคุย เจรจาธุรกิจกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชนโดยตรง
มาเลือกชม เลืิอกซื้อ สินค้าดี สินค้าเด่น เน้นคุณภาพ กันในงาน The best of Udonthani 2-6 พฤษภาคมนี้ ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่