อธิการบดี สจล. เข้ารับรางวัล “บุคคลที่น่ายกย่องแห่งปี 2561”

By | April 9, 2018

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รับรางวัล “อินทรจักร” สาขาบุคคลที่น่ายกย่องแห่งปี พุทธศักราช 2561 จากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน ในฐานะบุคคลตัวอย่างที่มีความโดดเด่นในการงานอันเป็นประโยชน์แก่สังคม ประเทศชาติ และเป็นแรงบันดาลใจแก่สาธารณชน ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้