เชิญชมนาฏกรรมเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงค์ ชิมชมขนมชาววัง ตามรอยบุพเพสันนิวาส

By | April 17, 2018

เชิญชมนาฏกรรมเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงค์ ชิมชมขนมชาววัง ตามรอยบุพเพสันนิวาส
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แต่งกายชุดไทยตามรอยบุพเพสันนิวาส ชิมชมขนมชาววัง ชมนาฏกรรมอนุรักษ์และสร้างสรรค์ ชมละครนอกคาวี แชะแชร์ภาพปังๆนะออเจ้า กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 24 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า