เอ็นอีเอ ขับเคลื่อนสตาร์ทอัพไทย

By | April 2, 2018

กรุงเทพฯ 30 มีนาคม 2561 – นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ( ที่ 4 จากซ้าย) นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมเปิดโครงการเสวนาเพื่อผู้ประกอบการยุคใหม่ “Startup 101 สตาร์ทอัพ สตาร์ทเลย” กิจกรรมเพื่อการสนับสนุนและขับเคลื่อนธุรกิจสตาร์ทอัพ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องออดิทอเรียม สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ