โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล มอบเงินบริจาคโครงการวิ่งการกุศล “วิ่งให้ทัน” แด่มูลนิธิเด็กพิการและสมาคมคนพิการเพื่อการเคลื่อนไหวสากล

By | April 3, 2018

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล พร้อมด้วย น้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ ผู้สำรวจความสุขคนไข้ เดินทางเข้ามอบเงินบริจาคโครงการวิ่งการกุศลเพื่อคนพิการ วิ่งให้ทัน” แด่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการและสมาคมคนพิการเพื่อการเคลื่อนไหวสากล  จำนวนมูลนิธิละ 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับโอกาส ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่จัดขึ้น เมื่อเร็วๆ นี้