ไปรษณีย์ไทย ชวนประกวดไอเดียวิจัย พัฒนาบริการไปรษณีย์ไทย

By | April 11, 2018

             บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด การพัฒนาสินค้าและบริการของไปรษณีย์ไทย ให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมรองรับพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าในยุคดิจิทัล” อาทิ ระบบงานไปรษณีย์ ระบบโลจิสติกส์ การให้บริการ หรือสินค้าใหม่ ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยและทำสัญญากับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เป็นเวลา 1 ปี

            ผู้สนใจสามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2561 โดยจะประกาศผลการให้ทุนอุดหนุนดังกล่าว ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ทางเว็บไซต์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-831-3203 หรือ02-8313946