AMA ให้ข้อมูลบริษัทฯ แก่ผู้จัดการกองทุน และนักวิเคราะห์ LH FUND

By | April 4, 2018

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ (คนที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน  บริษัท อาม่า มารีน จำกัด  (มหาชน) หรือ AMA ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางเรือ และให้บริการขนส่งสินค้าเหลวทางรถ ให้ข้อมูลบริษัทฯ แก่ผู้จัดการกองทุน และนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯ ณ  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้