BM เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร NITTO KOGYO CORPORATION

By | April 5, 2018

เยี่ยมชม: นายดำเนิน แก้วทวี (คนที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธีรวัต อมรธาตรี (คนที่ 7 จากซ้าย)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) และทีมงาน BM ให้การต้อนรับทีมผู้บริหาร บริษัท นิตโต โคเกียว คอร์ปอเรชั่น หรือ NITTO KOGYO (ประเทศญี่ปุ่น) โดยมี นายโทคิโอ คาโต (คนที่ 5 จากซ้าย) (ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) นายโทรุ คุโรโน (คนที่ 7 จากขวา) (กรรมการผู้จัดการ) พร้อมคณะผู้บริหารในกลุ่ม NITTO KOGYO โดยมี นายคาซุมิเน โมริ (คนที่ 5 จากขวา) (ประธานบริษัท นิตโต โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด) และ นายโคอิชิโร ซาโต (คนที่ 4 จากขวา) (ประธาน บริษัท ไทยโยอีเล็คทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด) NITTO KOGYO (ผู้ถือหุ้น BM ที่สัดส่วน 9.09%) และบริษัทในกลุ่ม NITTO KOGYO ได้มาเยี่ยมชมโรงงาน BM อีกครั้ง เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ตลอดจนความคืบหน้าในการขยายการเพิ่มเติมและสร้างโรงงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจร่วมกันในอนาคต  ปัจจุบัน NITTO KOGYO และ BM ได้ร่วมทุนกันในบริษัท นิตโต โคเกียว บีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ NBT (ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท)  เพื่อร่วมกันขยายตลาดผลิตภัณฑ์งานตู้ไฟฟ้า ตู้สื่อสาร และตู้เหล็กชนิดต่างๆ ในประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในตลาดอาเซียน  ณ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้