กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนา “เคล็ด (ไม่)ลับ ลุยตลาดโลก (Borderless Economy)” ดึงผู้ประกอบการร่วมโครงการ T Mark 2018

By | April 17, 2018

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จัดสัมมนา “เคล็ด (ไม่)ลับ ลุยตลาดโลก (Borderless Economy)” เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจในเวทีการค้าโลกในปัจจุบัน ที่จะต้องดำเนิน ตามหลักสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ พร้อมแนวทางการจัดการธุรกิจ เพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ได้มาตรฐานในด้านต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรต่างๆ อาทิ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาบรรยายเรื่องความสําคัญของสิทธิมนุษยชนกับความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังมีผู้อํานวยการกองสังคม กระทรวงการต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรม  แห่งประเทศไทย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และบริษัท มิตรผล (จํากัด) มหาชน มาแบ่งปันความรู้   และประสบการณ์ที่จะเผยกลยุทธ์เด็ด ที่ช่วยผลักดันแบรนด์ไทยให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดโลก

พร้อมกันนี้ ร่วมรับฟังการเสวนาในเรื่อง “ความสําคัญของมาตรฐาน แรงงานไทยและอุตสาหกรรมสีเขียว” ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขอรับตรา T Mark โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม            กระทรวงอุตสาหกรรม มาร่วมชี้แนะเคล็ดลับสู่การดำเนินธุรกิจ พร้อมให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการที่สนใจสมัคร เข้าร่วมโครงการ Thailand Trust Mark 2018 เพื่อรับตรา T Mark ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั่วโลกด้วย

กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสมัครสํารองที่นั่งได้ แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2561