CAT เปิดตัวโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN พร้อมสนับสนุน “ภูเก็ต” เป็นต้นแบบสมาร์ตซิตี้แห่งแรกของไทย

By | April 25, 2018

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (ที่5 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เป็นประธานเปิดงาน “Success to Phuket Smart City” พร้อมเปิดตัว LoRa IoT by CAT  โดยมี พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT  และนายนรภัทร ปลอดทอง (ที่ 4 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ร่วมด้วยพันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ มหาวิทยาลัย และ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน Phuket Smart City ให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ตามแผนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรม Bhukitta Grand Ballroom จังหวัดภูเก็ต