ข้าวตราฉัตรสร้างสุขผู้สูงอายุปีที่ 5

By | April 11, 2018

นายเทียนชัย จูพัฒนกุล คนที่ 3 นับจากขวามือ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม สำนักกิจกรรมเพื่อสังคมข้าวตราฉัตร และ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์) นำทีม CSR SPIRIT จัดงานสร้างสุขผู้สูงอายุปีที่5 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมออกบูธข้าวไข่เจียว แจกผู้ร่วมงานกว่า 300 คน ณ ชุมชนวัดละมุด อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา