CWT คอนเฟิร์ม COD โรงไฟฟ้าชีวมวล “กรีน พาวเวอร์ 2” 25 เม.ย. 2561

By | April 25, 2018

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด หรือ GP2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CWT ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เรื่องการรับแจ้งความประสงค์ในการเริ่มประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2561 โดยบริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด มีกำหนดการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) หรือ COD ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 เพื่อจำหน่ายเข้าระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (VSPP) โดยจะสามารเริ่มรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

โดยโรงไฟฟ้าชีวมวล กรีน พาวเวอร์ 2 เป็นโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่ง CWT ถือหุ้น 100ทั้งนี้หลังจากที่ CWT สามารถดำเนินการ COD โรงไฟฟ้าชีวมวล กรีน พาวเวอร์ 2 แล้วนั้น จะส่งผลให้ CWT มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 14.9 เมกะวัตต์ และจะสามารถรับรู้รายได้ทั้งหมดภายในปีนี้ หลังจากที่ในปัจจุบันสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2560 จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จำกัด หรือ BSF3 ขนาด 5 เมกะวัตต์