FoodCity มหกรรมอาหาร เพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ

By | April 23, 2018

FoodCity มหกรรมอาหาร เพื่อการท่องเที่ยวสู่ระดับนานาชาติ วันที่ 21 -27 เมษายน 2561 ณ ลานกิจกรรมเรือหลวงพะงัน ชอบสุดฟิน กินสุดล้ำ ดื่มด่ำบรรยากาศ