PTG การันตีมาตรฐาน “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร”

By | April 19, 2018

นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการสถานี บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เข้าตรวจสอบความถูกต้องมาตรวัดสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เข้าร่วมโครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” และมอบ ป้ายโครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องมาตรวัด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาบางบัวทอง4