SCBLIFE คว้ารางวัลผลงานวิชาการดีเด่นด้าน Digital Disruption

By | April 17, 2018

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ (ลำดับขวา) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้เกียรติมอบและแสดงความยินดี กับ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE โอกาสเข้ารับรางวัล ผลงานวิชาการดีเด่น หัวข้อการประกันภัยในยุค Digital Disruption โดยคุณพัชราภรณ์ สันติเสวี (ลำดับซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ตัวแทนของบริษัท  จากหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.รุ่น 7) เป็นผู้รับมอบ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกันภัย ประจำปี 2561 ทั้งนี้ SCBLIFE ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร เพื่อยกระดับความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมประกันชีวิตของไทยต่อไป