THANA ร่วมสืบสานความเป็นไทย ในงาน “พาออเจ้าเข้าพระนคร ย้อนยุคไปกับแม่การะเกด”

By | April 17, 2018

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ THANA โดย นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเหล่าพนักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “พาออเจ้าเข้าพระนคร ย้อนยุคไปกับแม่การะเกด” สืบสานประเพณีอันดีของไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้ง ได้มีพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ และยังได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงานบริษัทประจำปีอีกด้วย ณ สำนักงานใหญ่ธนาสิริ ปิ่นเกล้า