TOG จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

By | April 5, 2018

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมี นายสว่าง ประจักษ์ธรรม (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม  ร่วมกับ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม  กรรมการผู้จัดการ (ที่ 5 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหารบริษัทฯ โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561