วิทยาศาสตร์ฯ มธ. จับมือต่างชาติอัพดีกรีวิทยาศาสตร์เพื่อธุรกิจ

By | May 4, 2018

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชคตระการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. (คนขวา) และ ดร.วีรากูน วิเจวาเดนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจและการจัดการ (Business Management School: BMS) ประเทศศรีลังกา (คนซ้าย) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการยกระดับการเรียนการสอนเชิงธุรกิจที่มีศักยภาพ ผ่านการแลกเปลี่ยนงานวิจัย คณาจารย์และนักศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต